Administration

Om ämnet

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt.

Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor.

Kurskod: ADMADM01, ADMADM02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studietid: 5 veckor

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Administration 1
Kurskod: ADMADM01
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Information & kommunikation 1 (INFINF01), Reception 2 (RECREC02) eller Konferens 2 (KONKON02).

 

Kursfakta

Kursnamn: Administration 2
Kurskod: ADMADM02
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Administration 1.

 

Kursfakta

Kursnamn: Administration – specialisering
Kurskod: ADMADM00S
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Servicekunskap (FÖSSEV0) eller Administration 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »