Arbeta som barnskötare

Bidra till en rolig, trygg och lärorik verksamhet!

Att jobba som barnskötare är ett viktigt arbete eftersom man lär barnen om livet genom lek och andra aktiviteter. Du kommer hjälpa förskoleläraren med arbetsuppgifter såsom den pedagogiska planeringen. Efterfrågan på utbildade barnskötare är stor och kommer att vara det under minst 5 år enligt Arbetsförmedlingen.

Snittlön: 23 600 kr/mån

Efterfrågan: Stor i hela landet!

Utbildningslängd: Mellan 1-1,5 år

Studieform: Distans, Klassrum, Kombination med SFI/SVA grund

 

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar.

Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för tjugo barn, eller flera, på en avdelning. Barnen kan vara i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan.

Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling.
Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Det finns ett antal olika inriktningar inom barnomsorgen i Sverige. Några av de vanligaste är Montessori, Reggio Emilia och ”Ur och Skur”.

Personliga egenskaper som är viktiga att ha:

• Stresstålig
• Uppmärksam
• Tycker om barn
• Pålitlig
• Säkerhetsmedveten
• Kärleksfull
• Aktiv
• Kreativ

 

Vi erbjuder yrkesutbildning till barnskötare och elevassistent i flera kommuner i Sverige. På vissa orter erbjuder vi klassrumsundervisning och på en del orter erbjuder vi endast distansstudier. På några av våra skolor kan du välja att kombinera yrkesutbildningen med SFI D eller Svenska som andraspråk grundläggande. Gå till vår utbildningssida och välj din hemkommun som studieort, område ”Barn & fritid” samt utbildningsform ”Komvux – Yrkesutbildning” för att se om vi erbjuder yrkesutbildningen i din hemkommun.

 

 

Distans
Vi erbjuder distansundervisning via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

Klassrum
Vi erbjuder klassrumsundervisning på vår skola i Solna, Flemingsberg, Västerås, Falun och Karlstad.

Kombination med SFI D eller SVA grund
På vår skola i Solna och Västerås kan du välja att kombinera yrkesutbildning med språkutbildning. Det betyder att du kan studera SFI D eller Svenska som andraspråk grundläggande tillsammans med yrkesutbildning till barnskötare.

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »