Arbetsförmedlingen

Information till dig som handläggare

Vi har sedan 2007 bidragit till att säkra kompetensen inom bristyrken. Arbetsgivarna medverkar i våra olika utbildningar. VI vill bidra till varaktiga lösningar för personer som av olika anledningar haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Oavsett om det är FUB eller AUB som vi bedriver är fokus att stödja individen och stärka dennes möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi kombinerar även yrkesutbildning med yrkessvenska och har gedigen erfarenhet och kunskap i att anpassa våra upplägg och innehåll för att möta de behov som finns.

Inom våra utbildningsupplägg är vi flexibla och skräddarsyr ofta olika rekryteringsutbildningar för att möta specifika behov.

Tjänster vi erbjuder genom Arbetsförmedlingen just nu:

 

Translate »