Bild & form

Om ämnet

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Kurskod: BILBIL01a1, BILBIL01a2, BILBIL01b, BILBIL0, BILFOM0

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Studietid: 5 veckor

Studieform: Distans

 

Kursfakta

 
Kursnamn: Bild & form 1a1
Kurskod: BILBIL01a1
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 50
 

Behörighetskrav

 
Grundskoleexamen eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1b.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Kursfakta

 
Kursnamn: Bild & form 1a2
Kurskod: BILBIL01a2
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 50
 

Behörighetskrav

 
Betyg i Bild & form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1b.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Kursfakta

 
Kursnamn: Bild & form 1b
Kurskod: BILBIL01b
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100
 

Behörighetskrav

 
Betyg i Bild & form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1a1 eller kursen Bild & form 1a2

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Kursfakta

 
Kursnamn: Bild
Kurskod: BILBIL0
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100
 

Behörighetskrav

 
Betyg i Bild & form 1a2 eller Bild & form 1b.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Kursfakta

 
Kursnamn: Form
Kurskod: BILFOM0
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100
 

Behörighetskrav

 
Betyg i Bild & form 1a2 eller Bild & form 1b.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »