Bild & form

Om ämnet

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Kurskod: BILBIL01a1, BILBIL01a2, BILBIL01b, BILBIL0, BILFOM0

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild & form 1a1
Kurskod: BILBIL01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1b.

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Didacta/Texel
ISBN13: 9789188548030

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild & form 1a2
Kurskod: BILBIL01a2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Bild & form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1b.

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Didacta/Texel
ISBN13: 9789188548030

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild & form 1b
Kurskod: BILBIL01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Bild & form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1a1 eller kursen Bild & form 1a2

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Didacta/Texel
ISBN13: 9789188548030

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild
Kurskod: BILBIL0
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Bild & form 1a2 eller Bild & form 1b.

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Malmö: Didacta förlag
ISBN13: 978 91 88548 03 0

 

Kursfakta

Kursnamn: Form
Kurskod: BILFOM0
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Bild & form 1a2 eller Bild & form 1b.

Kurslitteratur

INTRO – Form
Frid J (2011)
Förlag: Didacta/Texel
ISBN: 9789188548153

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »