NYHET | VÄSTERÅS | VÅRD & OMSORG

 

Coronaanpassad undervisning har gjort succé!

 
Under våren mitt i pågående Coronapandemi så examinerades fjorton serviceassistenter från Arena Utbildning, tidigare Svensk vård och kompetensutveckling (SVOK), i Västerås. Dessa hade då genomgått en femton veckor lång utbildning i samverkan mellan Arena Utbildning, Västerås Stad, Ambea samt Arbetsförmedlingen. Av dessa gick tretton direkt ut till arbete som Serviceassistenter. Under deras anställning har skolan fått fortsatt förtroende att utbilda dessa individer genom tjänsten Yrkessvenska under arbete. Eleverna kombinerar då sitt arbete med studier i yrkesspecifikt språk.
 
Men frågan vi ställdes inför, går det att tillgodogöra sig yrkessvenska via distansplattform? Sannolikt! Går det att göra mer? Absolut!

Efter idogt planerande och bollande i lärarlaget föddes idén att testa delar av utomhuspedagogiken som metod. Så en dag per vecka tar Gunilla Almroth till vardags lärare på barn och fritidsprogrammet på sig ordentliga skor och genomför lektion med staden och naturen som klassrum.

”Vi har genomfört stadsvandringar, besökt Vedbobacken, Råbyskogen för att nämna några ställen” säger Gunilla. Just idag står Vallby Friluftsmuseum på agendan och målet är att stärka elevernas språkutveckling genom att öva vardagliga uttryck och bygga det faktiska ordförrådet. Detta för att i sitt arbete kunna kommunicera med de boende. Dessutom ser vi att genom ökad rörelse och vardagsmotion stärks också elevernas kunskap om olika friluftsområden i Västerås. Det är också en viktig dimension i deras arbete som Serviceassistenter där en av arbetsuppgifterna kan bestå i att promenera med de äldre.

Habtom och Berhane som båda är med på dagens lektion tycker det är väldigt roligt och givande att genomföra dessa lektioner. Habtom berättar att han ser fram emot dessa lektioner hela veckan. ”Det är både roligt och så lär man sig så många nya ord och platser i Västerås”.

Att fortsätta stödet till eleverna och succesivt trappa ner detta när vi ser att behovet inte längre finns menar Rikard Sundin Rektor i Västerås är helt väsentligt. ”En kort utbildningsinsats som denna så bygger stora delar av framgången på att personerna får fortsatt stöd under anställningen. Vi ser att genom detta stöd kommer samtliga att stärka inte bara sitt språk utan också sin ställning på arbetsmarknaden.”
 


Fler nyheter

Nyfiken på vad du kan läsa hos oss?

Vi erbjuder konkurrenskraftiga yrkesutbildningar inom bland annat Vård & omsorg och Barn & fritid. Vi har även ett webbaserat utbud på ca 155 distanskurser. Vi erbjuder gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser genom vår egen lärplattform Exlearn. Kolla gärna in hela vårt utbud av utbildningar!

Translate »