Datorteknik

Om ämnet

Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med vanligt förekommande system och komponenter inom dator- och kommunikationsområdena. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper om system, enheter, komponenter, metoder och arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem, utföra felsökningar och åtgärda fel, både självständigt och i samarbete med andra. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om datorsäkerhet och förmåga att arbeta med hänsyn till hållbar utveckling. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta och kommunicera med uppdragsgivare och användare på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen ska varva praktiska och laborativa moment med teoretiska moment. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och behandla teknisk utrustning. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sig både skriftligt och muntligt genom att dokumentera sitt arbete.

Kurskod: DAODAT01a, DAODAT01b

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Datorteknik 1a
Kurskod: DAODAT01a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Datorteknik 1A V2017 – Lärobok
Förlag: Thelin Läromedel
ISBN13: 978-91-7379-361-2

Datorteknik 1A V2017 – Arbetsbok
Förlag: Thelin Läromedel
ISBN13: 978-91-7379-362-9

 

Kursfakta

Kursnamn: Datorteknik 1b
Kurskod: DAODAT01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Datorteknik 1B V2012 – Lärobok
ISBN13: 978-91-7379-220-2
Förlag: Thelin Läromedel

Datorteknik 1B V2012 – Arbetsbok
ISBN13: 978-91-7379-221-9
Förlag: Thelin Läromedel

Datorteknik 1B V2012 – Facit
ISBN13: 978-91-7379-222-6
Förlag: Thelin Läromedel

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »