Elektriker

Ute efter lite mer spänning i livet?

Behovet av elektriker är mycket stort i hela landet. Som elektriker arbetar du med installation och driftsättning av elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Du monterar elcentraler, belysning, drar elledningar och installerar strömbrytare. Det är ett rörligt arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. Du arbetar även med felsökning och reparationer på elektriska anläggningar.

Poäng: 1400 poäng

Studietid: Ca 1,5 år

Studieform: Flex

Utbildningsort: Västerås

Sökbar i dessa kommuner: Västerås

 

Som elektriker arbetar du inom många områden och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det är ett spännande arbete med varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser med mycket kundkontakt. Du ställs ofta inför utmaningar och behöver därför ha god problemlösningsförmåga.

För att arbeta som elektriker i Sverige krävs en gymnasial yrkesutbildning inom El & energi. Därefter följer en lärlingsperiod i ett elföretag under ett års tid. Efter utbildningen och genomförd lärlingstid kan du söka ECY-certifikat som har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

Yrkesutbildningens längd är ca 70 veckor. Flexstudier innebär 15 timmar lärarledda lektioner varje vecka samt en del praktiska moment som är obligatoriska.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som elektriker? Titta på filmen nedan!

 

 

Kurs Kurskod Poäng
Elkraftteknik ELRELF0 100
Elektromekanik ELRELK0 100
Praktisk ellära ELLPRA0 100
Elinstallationer INSELI0 200
Belysningsteknik INSBES0 100
Elmotorstyrning INSELS0 100
Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100
Datorteknik 1a DAODAT01a 100
Energiteknik 1 ENEENE01 100
Mekatronik 1 MEKMEK01 100
Larm-, övervaknings- & säkerhetssystem LARLAM0 100
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper.

Efter utbildningen och genomförd lärlingstid kan du söka ECY-certifikat. Kravet för certifikat är 1500 gymnasiepoäng enligt ECY. För att kunna ta certifikatet behöver du:

– Kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5
– Intyg i skötselföreskrifter
– 1600 timmar verifierad yrkespraktik

 

 

Validering klarlägger kunskapsnivån för att kunna anpassa dina studier efter dina behov, i vissa fall kan studietiden då förkortas. Validering ger dig möjlighet att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Kontakta Arena Utbildning på den ort du önskar göra validering för mer information.

 

Du ansöker hos Vuxenutbildningscentrum i Västerås. Det är kommunen som bestämmer om du får gå utbildningen. Vi har två starter i höst:

START ANSÖKAN ÖPPNAR ANSÖKAN STÄNGER
9 augusti 9 april 3 juni
11 oktober 11 juni 5 augusti

 
Klicka här för att ansöka till Elektriker >>

 

Translate »