Engelska grundläggande

Om ämnet

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska. I undervisningen ska eleverna få möta talad och skriven engelska av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Kurskod: GRNENG

Poäng: 600 poäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Grundläggande utbildning, Flexstudier, Distans

 

Engelska grundläggande är indelad i 4 delkurser.

Engelska grundläggande del 1/4

Kurskod: GRNENGA
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Visions 1 – Allt i ett bok
Börjesson L, Jönsson E, Webb-Davidson M
Förlag: Liber AB
ISBN13: 9789121212493

Engelska grundläggande del 2/4

Kurskod: GRNENGB
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Visions 2 – Allt i ett bok
Börjesson L, Jönsson E, Webb-Davidson M
Förlag: Liber AB
ISBN13: 978-91-21-21250-9

Engelska grundläggande del 3/4

Kurskod: GRNENGC
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Visions 2 – Allt i ett bok
Börjesson L, Jönsson E, Webb-Davidson M
Förlag: Liber AB
ISBN13: 978-91-21-21250-9

Engelska grundläggande del 4/4

Kurskod: GRNENGD
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Visions 3 – Allt i ett bok
Börjesson L, Jönsson E, Webb-Davidson M
Förlag: Liber AB
ISBN13: 9789121212516

 

Antalet lärarledda timmar av behörig lärare på plats ska motsvara minst 75 % av den planerade verksamhetspoängen. Detta innebär att du som elev vid heltidsstudier ska erbjudas minst 15 timmar undervisning per vecka.

 

Du kan välja att studera på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »