Fysik

Om ämnet

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Fysik utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers utveckling, begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. Eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, såväl med som utan matematik. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. De ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation av data.

Kurskod: FYSFYS01a, FYSFYS01b1, FYSFYS01b2, FYSFYS02

Poäng: 150/100/50 gymnasiepoäng

Studietid: 5 veckor

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 1a
Kurskod: FYSFYS01a
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 150

Behörighetskrav

Grundskoleexamen eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen Fysik 1b1 eller kursen Fysik 1b2.

 

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 1b1
Kurskod: FYSFYS01b1
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Grundskoleexamen eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen Fysik 1a.

 

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 1b2
Kurskod: FYSFYS01b2
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Fysik 1b1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen Fysik 1a.

 

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 2
Kurskod: FYSFYS02
Kurslängd: 5 veckor
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Fysik 1a eller Fysik 1b2.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »