Historia

Om ämnet

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda digitala verktyg för att söka information från olika medier. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av digitala verktyg.

Kurskod: HISHIS01a1, HISHIS01a2, HISHIS01b, HISHIS02a, HISHIS02b, HISHIS03

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1a1
Kurskod: HISHIS01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1a2
Kurskod: HISHIS01a2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Historia 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1b
Kurskod: HISHIS01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1a1 eller kursen Historia 1a2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 2a
Kurskod: HISHIS02a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Historia 1a2 eller Historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 2b – kultur.

Kurslitteratur

Perspektiv på historien 2-3
Nyström L, Nyström H, Nyström Ö
Förlag: Gleerups Utbildning
ISBN13: 9789140665980

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 2b – kultur
Kurskod: HISHIS02b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Historia 1a2 eller Historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Historia 2a.

Kurslitteratur

Perspektiv på historien 2-3
Nyström L, Nyström H, Nyström Ö
Förlag: Gleerups Utbildning
ISBN13: 9789140665980

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 3
Kurskod: HISHIS03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Historia 2a eller Historia 2b – kultur.

Kurslitteratur

Perspektiv på historien 2-3
Nyström L, Nyström H, Nyström Ö
Förlag: Gleerups Utbildning
ISBN13: 9789140665980

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »