Intensivutbildning
Vård & Omsorg

Med vår snabbutbildning blir du en viktig resurs inom vården!

Med anledning av Coronapandemin står vården idag inför stora utmaningar med ett brett rekryteringsbehov. Arena Utbildning arrangerar intensivutbildningar i samverkan med Arbetsförmedlingen och deltagande kommuner för att tillsammans täcka behovet av personal inom vård och omsorg.

Studietid: Mellan 1-3 veckor

Studieform: Heltid, distans

Utbildningsort: Solna, Västerås

Sökbar genom Arbetsförmedlingen i: Solna, Västerås

 

Smitta och smittspridning, teori och praktiska övningar
– Kunskap om infektionssjukdomar och smittspridning med fokus på Covid 19
– Hygienkunskap
– Rutiner och utrustning

Omvårdnad, teori och praktiska övningar
– Omvårdnadsmetoder, personlig omvårdnad, förbyggande vård och hjälp med egenvård
– Bemötande av vårdtagare/brukare och anhöriga
– Patientsekretess
– Grundläggande kunskap om demens och palliativ vård

Städ, tvätt och mat, teori och praktiska övningar
– Vad som är viktigt att tänka på vid arbete med hushållsnära tjänster – t ex städning, tvätt och matlagning
– Grundläggande ergonomi

 

För dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och vill arbeta inom vård & omsorg.

 

Intensivutbildningen inom Vård & Omsorg bedrivs av Arena Utbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Solna och Västerås. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och tar beslut om du får gå utbildningen. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen i Solna eller Västerås för mer information och för att söka till utbildningen.

Translate »