Kommun

Information till dig på kommunen

Att anlita oss som utbildningsanordnare bidrar till innovation och flexibilitet. Våra utbildningar kännetecknas av yrkesstolthet, elevinflytande, rättssäkerhet och likvärdighet.

Arena Utbildning är en väletablerad aktör inom Vuxenutbildningen och med uppdrag i fler än 50 kommuner är vi en trygg och stabil samarbetspartner.

Vår undervisning bygger på pedagogiska metoder och upplägg som utgår ifrån vuxenpedagogik och har sitt ursprung i utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.

All vår undervisning skall främja språkutveckling hos den enskilda individen med syfte att bidra till dennes stärkta ställning på arbetsmarknaden.

Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandling och diskriminering. Vi vill bidra till ett mer inkluderande samhälle. Våra elever ska känna sig respekterade, lyssnade på och vara involverade i sin utbildning och framtidsplanering.

Oavsett vilka kurser en elev läser hos oss är fokus på målet och att bidra till den lokala kompetensförsörjningen. Våra utbildningar är en språngbräda för att komma vidare till nytt arbete eller vidare till studier som nästa steg.

Vi samverkar med högskolor, arbetsgivare och det omgivande samhället för att hela tiden hålla våra utbildningar relevanta och anpassade till arbetsmarknadens behov.

 

Translate »