Larmtekniker

Vill du vara med och bidra till att öka tryggheten i samhället?

Behovet av larmtekniker är stort i hela landet. Som larmtekniker arbetar du ofta i ett elteknikföretag och gör installationer av olika slag. Det kan handla om att installera, programmera och driftsätta säkerhetssystem. Det kan vara brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem eller passersystem. I jobbet ingår även ofta att utbilda användarna av systemen.

Poäng: 800 poäng

Studietid: Ca 40 veckor

Studieform: Flex

Utbildningsort: Västerås

Sökbar i dessa kommuner: Västerås

 

Som larmtekniker arbetar du med att installera, driftsätta och programmera larm- och säkerhetssystem hos nya kunder. Du utför även service och underhåll i befintliga kunders system. Som larmtekniker monterar du ofta brandlarm, inbrottslarm, kamerabevaknings- och passersystem. Du möter många kunder i arbetet där du får lära ut och förklara pedagogiskt för kunder hur de ska använda larm- och säkerhetssystemen.

Yrkesutbildningens längd är ca 40 veckor. Flexstudier innebär 15 timmar lärarledda lektioner varje vecka samt en del praktiska moment som är obligatoriska.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som larmtekniker? Titta på filmen nedan!

 

 

Kurs Kurskod Poäng
Larm-, övervaknings- & säkerhetssystem LARLAM0 100
Brandlarmssystem LARBRN0 100
CCTV-system LARCCT0 100
Inbrottslarmssystem LARINB0 100
Passersystem LARPAS0 200
Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100
Kommunikationsnät 2 INSKOM02 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

Efter att du har studerat alla kurser hos Arena Utbildning är du utbildad larmtekniker och erhåller ett diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

 

 

Validering klarlägger kunskapsnivån för att kunna anpassa dina studier efter dina behov, i vissa fall kan studietiden då förkortas. Validering ger dig möjlighet att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Kontakta Arena Utbildning på den ort du önskar göra validering för mer information.

 

Du ansöker hos Vuxenutbildningscentrum i Västerås. Det är kommunen som bestämmer om du får gå utbildningen. Vi har två starter i höst:

START ANSÖKAN ÖPPNAR ANSÖKAN STÄNGER
9 augusti 9 april 3 juni
11 oktober 11 juni 5 augusti

 
Klicka här för att ansöka till Larmtekniker >>

 

Translate »