Matematik grundläggande

Om ämnet

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö och med verktyg som används inom karaktärsämnena. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där matematikkunnandet kan användas.

Kurskod: GRNMAT

Poäng: 600 poäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Grundläggande utbildning, Flexstudier, Distans

 

Matematik grundläggande är indelad i 4 delkurser.

Matematik grundläggande del 1/4

Kurskod: GRNMATA
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala – integrerat i kursen.

Matematik grundläggande del 2/4

Kurskod: GRNMATB
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala – integrerat i kursen.

Matematik grundläggande del 3/4

Kurskod: GRNMATC
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala – integrerat i kursen.

Matematik grundläggande del 4/4

Kurskod: GRNMATD
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Antalet lärarledda timmar av behörig lärare på plats ska motsvara minst 75 % av den planerade verksamhetspoängen. Detta innebär att du som elev vid heltidsstudier ska erbjudas minst 15 timmar undervisning per vecka.

 

Du kan välja att studera på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »