Matematik

Om ämnet

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö och med verktyg som används inom karaktärsämnena. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där matematikkunnandet kan användas.

Kurskod: MATMAT01a, MATMAT01b, MATMAT01c, MATMAT02a, MATMAT02b, MATMAT02c, MATMAT03b, MATMAT03c, MATMAT04, MATMAT05

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1a
Kurskod: MATMAT01a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1b eller 1c. Kursen ingår i våra yrkesutbildningar.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1b
Kurskod: MATMAT01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1a eller 1c. Kursen ingår i våra yrkesutbildningar.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1c
Kurskod: MATMAT01c
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1a eller 1b. Kursen ingår i våra yrkesutbildningar.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2a
Kurskod: MATMAT02a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2b eller 2c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2b
Kurskod: MATMAT02b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2a eller 2c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2c
Kurskod: MATMAT02c
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2a eller 2b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 3b
Kurskod: MATMAT03b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 3c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 3c
Kurskod: MATMAT03c
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 3b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 4
Kurskod: MATMAT04
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 3b eller 3c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 5
Kurskod: MATMAT05
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 4.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »