Om Arena Utbildning

En del av Arenakoncernen

Arena Utbildning har bedrivit vuxenutbildning sedan 2007. Vi ingår i Arenakoncernen som förutom vuxenutbildning bedriver verksamhet inom omställning, bemanning, jobbförmedling, HR -tjänster och rehabilitering.

Koncernen drivs av en orubblig, gemensam övertygelse: Vår tro på varje människas förmåga. Vi vet att starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi företag och medarbetare att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra. Oavsett om det handlar om rekrytering, individuell guidning, bemanning, omställning, utbildning, fysisk träning, ledarskapsutveckling eller en väg in i arbetslivet har vi expertis att hjälpa företag, medarbetare och organisationer till ett långsiktigt stabilt och hållbart arbetsliv.

Specialister inom vuxenutbildning

Vi bedriver bland annat kommunal vuxenutbildning på entreprenad på uppdrag av fler än 50 kommuner. Vi har nationella utbildningsuppdrag på uppdrag av Arbetsförmedlingen och bedriver ett antal Yrkeshögskoleutbildningar för att möta såväl lokala som nationella behov av kvalificerad arbetskraft.

Rätt kompetens i rätt tid

När vi skapar utbildningar eller vägleder våra elever och deltagare är målet att våra utbildningar ska leda till rätt kompetens och matcha de arbetsmarknadsbehov som finns.

Vår vision är att människor ska ha ett jobb som motsvarar alla de erfarenheter och kunskaper som personen besitter. Alla våra utbildningar kännetecknas av individfokus och att hitta rätt väg för att kunna ta nästa steg. Detta uppnås genom att vi kan erbjuda varierade studieformer och anpassningar för att möta skiftande behov.

Att bidra till kompetensförsörjning såväl nationellt som lokalt är en grundbult för vår utbildningsverksamhet. Vi samarbetar nära ett flertal olika branscher och har förmågan att flexibelt genomföra rekryteringsutbildningar och anpassa våra utbildningar för att möta de behov som arbetsmarknaden har just nu.

Translate »