Omvårdnad

Om ämnet

Ämnet omvårdnad har sin grund i praktiskt vård- och omsorgsarbete men också i det vetenskapliga ämnesområdet omvårdnad. Ämnet behandlar omvårdnadsåtgärder ur ett helhetsperspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet omvårdnad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar samt vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd och i livets slutskede. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra, dokumentera, rapportera och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter utifrån kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar vid olika sjukdomar. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, det vill säga på ett hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om pedagogiska, etiska och kulturella aspekter inom omvårdnad.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt, reflekterande och empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter med hänsyn till vårdtagarens allmänmänskliga och individuella behov i relation till livsperspektiv och förändrad hälsa. I undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla förmåga att använda medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom olika verksamheter.

Genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få en inblick i och erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till omvårdnad.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Kurskod: OMVOMV01, OMVOMV02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Kurslitteratur: Gleerups digitala – ingår i kursen!

Studieform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Omvårdnad 1
Kurskod: OMVOMV01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i kursen Anatomi & fysiologi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Omvårdnad 2
Kurskod: OMVOMV02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Omvårdnad 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »