Psykologi

Om ämnet

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten.

Kurskod: PSKPSY01, PSKPSY02a, PSKPSY02b

Poäng: 50 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Distans

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykologi 1
Kurskod: PSKPSY01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50
Utbildningsort: Distans

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN13: 9789152325827

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykologi 2a
Kurskod: PSKPSY02a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50
Utbildningsort: Distans

Behörighetskrav

Betyg i Psykologi 1.

Kurslitteratur

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN13: 9789152325827

 

Kursfakta

Kursnamn: Psykologi 2b
Kurskod: PSKPSY02b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50
Utbildningsort: Distans

Behörighetskrav

Betyg i Psykologi 1.

Kurslitteratur

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN: 978-91-523-4446-0

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »