Samhällsorientering

Utbildning på ditt modersmål som nyanländ flykting!

På uppdrag av Fagersta kommun och Arbetsförmedlingen erbjuder vi utbildning i Samhällsorientering och Föräldrautbildning på ditt modersmål som nyanländ flykting. Detta gör det lättare för dig att komma in i arbets- och samhällslivet.

Studietid: 11 veckor

Studieform: Deltid, klassrum

Utbildningsort: Fagersta

Sökbar hos kommun eller Arbetsförmedlingen i: Fagersta

 

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar ska gå minst 60 timmars utbildning i Samhällsorientering samt 40 timmmar lång Föräldrautbildning. Syftet med Samhällsorienteringen är att göra det lättare för nyanlända flyktingar att komma in i arbets- och samhällslivet. Föräldrautbildningen fokuserar på föräldrars situation i Sverige.

Utbildningen inkluderar samtal och diskussioner där olika situationer och händelser tas upp från den vardag som föräldrar möter i Sverige. Vi kommer även att bjuda in personer från bl. a viktiga myndigheter som berättar om sin verksamhet.

När du är klar med utbildningen får du ett intyg.

 

Målet med Samhällsorienteringen är att du ska få grundläggande förståelse för det svenska samhället och kunskap om:

– De mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar
– Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
– Hur samhället är organiserat
– Praktiskt vardagsliv

 

Utbildningen bedrivs på uppdrag av Fagersta kommun och Arbetsförmedlingen. De kallar relevanta deltagare till utbildningen. Kontakta Arbetsförmedlingen eller Fagersta kommun för mer information.

Translate »