Social omsorg

Om ämnet

Ämnet social omsorg har sin grund i praktiskt omsorgsarbete. Social omsorg är ett kunskapsområde inom det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete men innehåller även aspekter av samhälls- och beteendevetenskap samt pedagogik. Ämnet behandlar social omsorg ur ett helhetsperspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet social omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsuppgifter inom socialtjänsten samt förmåga att utföra dessa på ett yrkesmässigt sätt nära brukare inom socialtjänsten.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta hänsyn till brukarens allmänmänskliga och individuella behov samt att utveckla förståelse för den enskilda människans uppfattning av sin egen livssituation. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att anlägga etiska, sociala och kulturella perspektiv på möten med brukare. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta brukare med ett lyhört, respektfullt, reflekterande och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som påverkar brukares behov och livskvalitet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra, dokumentera och utvärdera uppgifter inom social omsorg.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ta ansvar för brukare och för olika arbetsuppgifter inom området. Vidare ska undervisningen utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet för att på så sätt kunna förebygga och minska skaderisken hos brukare och personal.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta enskilt och i team inom sociala verksamheter utifrån lagar, styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Eleverna ska också ges möjlighet att använda teknisk utrustning samt informationsteknik som används inom verksamhetsområdet.

I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Kurskod: SOASOC01, SOASOC02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Kurslitteratur: Gleerups digitala – ingår i kursen!

Studieform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Social omsorg 1
Kurskod: SOASOC01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Social omsorg 2
Kurskod: SOASOC02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Social omsorg 1, Gerontologi & geriatrik samt Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »