Svenska som andraspråk

Om ämnet

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter.

Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.

Kurskod: SVASVA01, SVASVA02, SVASVA03

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studietakt: Valfri

Studieform: Distans, Klassrum (varierar beroende på studieort)

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska som andraspråk 1
Kurskod: SVASVA01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

För att studera Svenska som andraspråk 1 ska du tidigare ha läst kursen Grundläggande Svenska som andraspråk eller ha motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska som andraspråk 2
Kurskod: SVASVA02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

För att läsa Svenska som andraspråk 2 ska du tidigare ha läst kursen Svenska som andraspråk 1 eller ha motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Kursfakta

Kursnamn: Svenska som andraspråk 3
Kurskod: SVASVA03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

För att läsa Svenska som andraspråk 3 ska du tidigare ha läst kursen Svenska som andraspråk 2 eller ha motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – integrerat i kursen.

 

Du kan välja att studera på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

Translate »