Teknik i Vård & omsorg

Om ämnet

Teknikutvecklingen har inneburit stora förändringar och framsteg inom vård- och omsorgsarbetet. Tekniska utrustningar, anpassningar och hjälpmedel har gett möjlighet till ökad självständighet, bättre medicinska utredningar och behandlingar och därmed en bättre livskvalitet för människor med sjukdomar eller funktionsnedsättning. Ämnet teknik i vård och omsorg behandlar teknisk utrustning i vård- och omsorgsarbete. Det har sin grund inom det tekniska området men vårdvetenskap och socialt arbete ingår också.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teknik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att inom vård och omsorg använda teknisk utrustning.

Teknikutvecklingen är en viktig förutsättning för att samhället ska klara av framtidens ökade vård- och omsorgsbehov. Därför ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att hantera en alltmer avancerad teknik inom vård och omsorg. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknisk utrustning i patientens och brukarens dagliga livsföring. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetsföreskrifter som gäller för den tekniska utrustningen och förmåga att ge instruktioner om utrustningen till patienter och brukare.

Kurskod: TENTEK0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studietid: 5 veckor

Studieform: Distans, Klassrum (varierar beroende på studieort)

 

Du kan välja att studera på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

Betyg i Vård- & omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vissa kurser kräver att du har kunskaper med dig från en annan kurs. Vilka kurser som bygger på varandra hittar du på Skolverket.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »