Administration – specialisering

Om kursen

Du bygger vidare på kursen Servicekunskap eller kursen Administration 1. Den här specialiseringskursen inriktar sig på jobb som löneadministratör, den person som ansvarar för att samtliga löner blir korrekta och att de betalas ut i tid. Du lär dig regler om arbetsrätt och olika avtal för att hantera anställdas reseräkningar, ledigheter, övertid, sjukdomar, vab, pensioner och utskrifter av arbetsgivarintyg. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika administrativa program. I kursen använder vi bland annat programvara från Visma.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: ADMADM00S

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Administration 1 – Fakta och övningar
Johansson M, Westerblad S
Liber AB
ISBN: 9789147113965

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i Servicekunskap eller Administration 1.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »