Anatomi & fysiologi

Om kurserna

Kurserna handlar om människokroppens uppbyggnad och funktion. Du lär dig även om läkemedel och gör enklare läkemedelsberäkningar och rimlighetsbedömningar. Du läser om mikroorganismer och deras spridningsvägar, om smittförebyggande åtgärder och om kroppens försvarssystem. I kurs 2 fördjupar du dina kunskaper med bland annat människans utveckling från befruktning till livets slut, kroppens vätske- elektrolyt- och näringsbalans, läkemedels verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt fördjupad medicinsk terminologi.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: ANOANA01, ANOANA02

Poäng: 50 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Anatomi & fysiologi 1
Kurskod: ANOANA01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Anatomi & fysiologi 2
Kurskod: ANOANA02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Anatomi & fysiologi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »