Arkitektur – hus

Om kursen

Kursen handlar om den byggda miljön, såväl den yttre som den inre. Det berör många infallsvinklar: tekniska, estetiska, ekonomiska, sociala, miljömässiga, historiska och etiska. Du läser om arkitekturens historia från antiken och fram till idag, platsens förutsättningar, lagar och handläggningsprocesser, ritningar och planer, sambandet mellan form, funktion och teknik, byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar. Under kursen kommer du att formge ett Attefallshus, där du tar hänsyn till funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Du använder ett digitalt program för 3D-ritning, skriver delrapporter och slutredovisar ditt byggprojekt.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: ARKARK0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Arkitektens handbok
Bodin A m.fl.
Studentlitteratur AB
ISBN: 9789144158204

INTRO – FORM
Frid, J
Didacta Förlag
ISBN: 9789188548153

Kultur- och idéhistoria
Nord, E
Liber
ISBN: 9789147107940

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »