Bild & form

Om kurserna

Kurserna handlar om att skapa och formge. Du lär dig steg för steg hur man skapar bilder. Du arbetar både traditionellt och med digital teknik och med både två- och tredimensionella bilder. Du lär dig om olika material, perspektivlära, komposition, färglära, teckning, måleri, skulptur, grafik, foto, datorbilder, grafisk formgivning, bilduttryck och bildkommunikation. Du presenterar och redovisar dina intentioner med ditt skapande. Du lär dig också att förstå andras verk och att tolka andras bilder.

Figuren visar hur kurserna hänger ihop. Bild och form 1a1 och 1a2 är vardera 50 poäng och motsvaras av 1b som är 100 poäng. Du väljer bara ett av spåren. Efter kurserna 1a2/1b kan du specialisera dig på antingen Bild eller Form, eller självklart båda om du vill.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: BILBIL01a1, BILBIL01a2, BILBIL01b, BILBIL0, BILFOM0

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild & form 1a1
Kurskod: BILBIL01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1b.

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Didacta/Texel
ISBN13: 9789188548030

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild & form 1a2
Kurskod: BILBIL01a2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Bild & form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1b.

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Didacta/Texel
ISBN13: 9789188548030

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild & form 1b
Kurskod: BILBIL01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Bild & form 1a1 eller kursen Bild & form 1a2.

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Didacta/Texel
ISBN13: 9789188548030

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Bild
Kurskod: BILBIL0
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Bild & form 1a2 eller Bild & form 1b.

Kurslitteratur

Intro – Bild
Frid J
Förlag: Malmö: Didacta förlag
ISBN13: 978 91 88548 03 0

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Form
Kurskod: BILFOM0
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Bild & form 1a2 eller Bild & form 1b.

Kurslitteratur

INTRO – Form
Frid J (2011)
Förlag: Didacta/Texel
ISBN: 9789188548153

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »