Biologi grundläggande

Om kursen

Kursens syfte är att utveckla förståelse för biologiska samband samt nyfikenhet på människan och naturen. Du lär dig biologins metoder och arbetssätt. När det gäller människan läser du om kroppens uppbyggnad och organens olika funktioner, om hälsa, sjukdom, sexualitet, virus, bakterier, infektioner, smittspridning, ärftlighet och genteknik.

I avsnittet om naturen möter du begrepp som ekosystem, fotosyntes, ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Du lär dig också om livets uppkomst, utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin, och om vad forskning och upptäckter inom biologiområdet betyder för samhället och individen.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GRNBIO2

Poäng: 150

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »