Elevassistent

Vill du arbeta med elever och deras fortsatta utveckling?

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd i den dagliga undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Studerar du just nu SFI D eller SVA grund?

Du kan studera till elevassistent samtidigt som du studerar SFI D eller SVA grund på vår skola i Östersund. Läs mer >>

Vi erbjuder även yrkesinfärgad SFI mot elevassistent vilket betyder att du får lära dig svenska som är kopplad till arbete inom Barn & Fritid. Det kommer att vara till stor nytta för dig sen när du påbörjar yrkesutbildningen. Läs mer >>

Poäng: 1500 poäng

Studietid: Ca 1,5 år

Studieform: Klassrum

Utbildningsort: Östersund

Studietakt: Heltid, 100%

Kurslitteratur: Gratis E-böcker ingår!

 

Att arbeta som elevassistent är ett omväxlande och givande arbete. Du blir en viktig resurs för de elever som behöver stöd för att kunna hänga med i undervisningen. Krav ställs på både kompetens och personliga egenskaper hos dig som arbetar inom yrket, men för den som är genuint intresserad ger jobbet stor tillfredsställelse.

Exempel på övergripande arbetsuppgifter som du hanterar i arbetet:

– Läs- och skrivsvårigheter
– Koncentrationsproblem
– Psykosociala svårigheter
– Olika typer av funktionsnedsättningar
– Kontakt med elevens vårdnadshavare
– Samarbete med skolhälsovården och myndigheter

Dina arbetsuppgifter varierar från fall till fall beroende på det stöd som eleven har och i vilken skola du arbetar på. Ibland hjälper du eleven med praktiska åtgärder som påklädnad, hjälp vid måltider eller raster. Vid andra tillfällen ser du till att eleven får tillräckligt med studiero för att kunna delta i undervisningen och tillgodogöra sig kunskap. Det kan ske genom individuellt utformade studietekniker som ni utvecklar tillsammans. Avgörande för yrkesrollen är att du finns tillgänglig som stöd och resurs för en eller flera elever.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som elevassistent? Titta på filmen nedan!

 

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Kurs Kurskod Poäng
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Studerar du just nu SFI D eller SVA grund? Du kan studera till elevassistent samtidigt som du studerar SFI D eller SVA grund på vår skola i Östersund. Läs mer >>

Vi erbjuder även yrkesinfärgad SFI mot elevassistent vilket betyder att du får lära dig svenska som är kopplad till arbete inom Barn & Fritid. Det kommer att vara till stor nytta för dig sen när du påbörjar yrkesutbildningen. Läs mer >>

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). OBS! Gäller ej SFI studier. Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur!

 

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

 

Efter att du studerat alla kurser hos Arena Utbildning är du utbildad elevassistent. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

 

 

Validering klarlägger kunskapsnivån för att kunna anpassa dina studier efter dina behov, i vissa fall kan studietiden då förkortas. Validering ger dig möjlighet att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Kontakta Arena Utbildning på den ort du önskar göra validering för mer information.

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »