Engelska grundläggande

Om kursen

Engelska är uppdelat i fyra nationella delkurser. Du börjar på den delkurs där du befinner dig utifrån tidigare kunskaper. Delkurserna är på totalt 600 poäng (100 + 100 + 200 + 200 poäng). Efter kurs 4 får du ett betyg på hela kursen i engelska oberoende av på vilken nivå du började.

Du lär dig använda engelska i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i både tal och skrift. Du lyssnar på och läser texter av skilda slag som skönlitteratur, sånger, dikter, intervjuer, reportage och tidningsartiklar. Du lär dig uttal, intonation, grammatik, satsbyggnad och stavning. Du producerar egna muntliga framställningar och skriftliga texter. Du lär dig också om levnadsvillkor, traditioner och kultur i områden där engelska används.

Läs mer om de nationella delkurserna hos Skolverket.

Kurskod: GRNENG

Poäng: 600

Utbildningsform: Klassrum

Studieort: Östersund

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Engelska grundläggande är indelad i 4 delkurser.

Engelska grundläggande del 1/4

Kurskod: GRNENGA
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Engelska grundläggande del 2/4

Kurskod: GRNENGB
Studietakt: Valfri
Poäng: 100

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Engelska grundläggande del 3/4

Kurskod: GRNENGC
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Engelska grundläggande del 4/4

Kurskod: GRNENGD
Studietakt: Valfri
Poäng: 200

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »