Engelska

Om kurserna

Du lär dig att förstå och formulera dig på engelska i tal och skrift och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Du jobbar med olika slags texter som berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och utredande. Exempel på texter är intervjuer, reportage, manualer, populärvetenskapliga texter, skönlitteratur, sånger, dikter och texter för högre studier. Genom texterna får du förståelse för kulturella och sociala förhållanden i områden där engelska används. Du lär dig också om olika dialekter. Mer komplexa texter och mer avancerat språk används ju högre upp i kurserna du kommer.

Kurs 5 är den första kursen på gymnasienivå. Den bygger på grundskolans engelska, där nivåerna är 1 till 4, även om dessa beteckningar sällan används.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: ENGENG05, ENGENG06, ENGENG07

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studieort: Östersund

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Engelska 5
Kurskod: ENGENG05
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Engelska 6
Kurskod: ENGENG06
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Engelska 5.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Engelska 7
Kurskod: ENGENG07
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Engelska 6.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »