Engelska

Om kurserna

Du lär dig att förstå och formulera dig på engelska i tal och skrift och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Du jobbar med olika slags texter som berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och utredande. Exempel på texter är intervjuer, reportage, manualer, populärvetenskapliga texter, skönlitteratur, sånger, dikter och texter för högre studier. Genom texterna får du förståelse för kulturella och sociala förhållanden i områden där engelska används. Du lär dig också om olika dialekter. Mer komplexa texter och mer avancerat språk används ju högre upp i kurserna du kommer.

Kurs 5 är den första kursen på gymnasienivå. Den bygger på grundskolans engelska, där nivåerna är 1 till 4, även om dessa beteckningar sällan används.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: ENGENG05, ENGENG06, ENGENG07

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Engelska 5
Kurskod: ENGENG05
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

The Handmaid’s Tale​ (1985)
Margaret Atwood
ISBN: 0-7710-0813-9

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Engelska 6
Kurskod: ENGENG06
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Engelska 5.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven (Print or Digital edition), 1993
Alexie, Sherman
ISBN: 978-0-06-097624-8

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Engelska 7
Kurskod: ENGENG07
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Engelska 6.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

The English Handbook
Mats Fredriksson
Natur o Kultur (2013)
ISBN: 978-91-27-42963-5

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »