Entreprenörskap & företagande

Om kursen

Kursen bygger vidare på dina grundkunskaper i företagsekonomi och entreprenörskap. Det handlar om att starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag. Du har en tydlig affärsidé och upprättar en affärsplan. Du lär dig om de olika faserna i processen mot en färdig produkt och betydelsen av nätverk. Du läser om lagar som styr verksamheten. Andra viktiga områden är marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning, finansieringsfrågor och försäljningsteknik.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: FÖRENT0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i Företagsekonomi 1 (FÖRFÖR01) eller Entreprenörskap (ENTENR0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »