Fysik grundläggande

Om kursen

Kursens syfte är att göra dig nyfiken på omvärlden. Kursen spänner över så vitt skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Du lär dig fysikens metoder och arbetssätt med systematiska undersökningar, simuleringar, mätningar och dokumentation. Några exempel på områden du möter är väderfenomen, olika energislag, växthuseffekten, klimatförändringar, partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, tryck, volym, densitet och temperatur, krafter, hävarmar, ljud och ljus, spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar, magnetism samt universums uppkomst och uppbyggnad.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GRNFYS2

Poäng: 150

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Spektrum Fysik Grundbok
Lennart Undvall, Anders Karlsson, Margareta Hylén
Liber
ISBN: 9789147085965

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »