Fysik

Om kurserna

Kurs 1 handlar om rörelse och krafter, energi och energiresurser, strålning inom medicin och teknik samt klimat och väderprognoser. I kurs 2 fortsätter du med rörelse och krafter, sedan med vågor, elektromagnetism och signaler och vidare med universums utveckling och struktur. Fysik 3 behandlar fördjupade ämnen inom fysik såsom kraft och rörelse, vågrörelse, kvantfysik, samt inkluderar modellering och simulering. I alla kurser funderar du mer över fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder.

Figuren visar hur kurserna i fysik hänger ihop. 1b1 och 1b2 är på 100 respektive 50 poäng och motsvaras av 1a som är 150 poäng. Du läser alltså ett av spåren. Efter kurserna 1a eller 1b2 kan du fortsätta med kurs 2.
Fysik 3 är en fördjupningskurs som du kan läsa efter kurs 2.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: FYSFYS01a, FYSFYS01b1, FYSFYS01b2, FYSFYS02, FYSFYS03

Poäng: 150/100/50 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 1a
Kurskod: FYSFYS01a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 150

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kurs 1a kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Fysik 1b1 eller kursen Fysik 1b2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 1b1
Kurskod: FYSFYS01b1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kurs 1b1 kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Fysik 1a.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 1b2
Kurskod: FYSFYS01b2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Fysik 1b1. Betyg i kurs 1b2 kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Fysik 1a.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 2
Kurskod: FYSFYS02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Fysik 1a eller Fysik 1b2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Fysik 3

Kurskod: FYSFYS03

Studietakt: Valfri

Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Fysik 2

Kurslitteratur

Heureka Fysik 3 – Lärobok (2013)
Roy Nilsson, Erik Johansson, Per Gunnvald, Lars Bergström och Rune Alphonce
Natur & kultur Läromedel

ISBN: 9789127567290

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

Translate »