Geografi

Om kurserna

Ämnet geografi innehåller inslag av både naturvetenskap och samhällsvetenskap. I kurs 1 läser du om jordens uppbyggnad, behovet av naturresurser, befolkningsutvecklingen, globaliseringen och en klimatförändrad värld. Du lär dig om framställning av kartor och grunderna i geografiska informationssystem (GIS).

I kurs 2 bygger du vidare med bland annat samhällsplanering, stadsplanering, turismnäringens påverkan, klimatförändringar, gränsöverskridande miljöproblem och samhällets sårbarhet. Du utvecklar ditt GIS-kunnande med tematiska kartor.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: GEOGEO01, GEOGEO02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Geografi 1
Kurskod: GEOGEO01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Geografi 1 & 2
Östman P
Förlag: Liber AB
ISBN13: 978-91-47-10340-9

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Geografi 2
Kurskod: GEOGEO02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Geografi 1.

Kurslitteratur

Geografi 1 & 2
Östman P
Förlag: Liber AB
ISBN13: 978-91-47-10340-9

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »