Gerontologi & geriatrik

Om kursen

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. I kursen kommer du att läsa om demenssjukdomar och deras olika faser, andra vanliga sjukdomar hos äldre, multisjuka äldre, palliativ vård i livets slutskede samt om läkemedelsanvändning hos äldre. Du lär dig att förebygga vårdskador som undernäring, fallolyckor, trycksår och bristande munhälsa. Vidare läser du om betydelsen av kost och måltider och fysisk aktivitet för äldre. En viktig del är samarbetet med anhöriga.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: GERGER0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »