Hälso- & sjukvård

Om kursen

Kursen handlar om vård- och omsorgsuppgifter samt medicinska åtgärder både vid akuta och vid andra sjukdomar, arbetsuppgifter som ofta förekommer på sjukhus. Några exempel är blodprovstagning, sårvård och behandling av trycksår. Du lär dig att rapportera och dokumentera både med och utan digitala hjälpmedel. I kursen igår första hjälpen och hjärt-lungräddning. En del av kursen handlar också om folkhälsoarbete som motion, kost, droger och stress. I kurs 2 fördjupar du dig bland annat med ämnen som smärtbehandling, symptomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest, hantering av dränage, stomi och kateter, etiska frågeställningar, kriser och existentiella frågor samt användning av medicinteknisk utrustning.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: HAOHAL01, HAOHAL02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur: Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Hälso- & sjukvård 1
Kurskod: HAOHAL01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i kurserna Anatomi & fysiologi 1, Omvårdnad 1 och Social omsorg 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Hälso- & sjukvård 2
Kurskod: HAOHAL02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Hälso- & sjukvård 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »