Historia

Om kurserna

Kurserna behandlar historien utifrån ett kronologiskt perspektiv från förhistorisk tid till våra dagar. Du följer de stora utvecklingslinjerna. Utan kunskaper om världskrigen och andra konflikterna går det inte att förstå vår tid.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: HISHIS01a1, HISHIS01b

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Studieort: Östersund

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1a1
Kurskod: HISHIS01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1b
Kurskod: HISHIS01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1a1 eller kursen Historia 1a2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »