Historia

Om kurserna

Kurs 1 behandlar historien utifrån ett kronologiskt perspektiv från förhistorisk tid till våra dagar. Du följer de stora utvecklingslinjerna. Utan kunskaper om världskrigen och andra konflikterna går det inte att förstå vår tid. Kurs 2a och 2b har mycket gemensamt material, men som framgår av namnet tar 2b upp mer om kulturens betydelse i historien. I kurs 3 undersöker du någon global händelse under 1800- och 1900-talet och vilka konsekvenser den fått. Du studerar också hur arkiv, bibliotek och museer förvaltar kulturarvet. Källkritik är viktigt i alla kurser.

Figuren visar hur kurserna i historia hänger ihop. 1a1 och 1a2 är vardera 50 poäng och motsvaras av 1b som är 100 poäng. Du väljer bara ett av spåren. Efter kurserna 1a2/1b kan du välja antingen 2a eller 2b-kultur, och vill du läsa ännu mer så finns även kurs 3.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: HISHIS01a1, HISHIS01a2, HISHIS01b, HISHIS02a, HISHIS02b, HISHIS03

Poäng: 50/100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1a1
Kurskod: HISHIS01a1
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1a2
Kurskod: HISHIS01a2
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 50

Behörighetskrav

Betyg i Historia 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 1b
Kurskod: HISHIS01b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Historia 1a1 eller kursen Historia 1a2.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 2a
Kurskod: HISHIS02a
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Historia 1a2 eller Historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Historia 2b – kultur.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 2b – kultur
Kurskod: HISHIS02b
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Historia 1a2 eller Historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen Historia 2a.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Historia 3
Kurskod: HISHIS03
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Historia 2a eller Historia 2b – kultur.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »