Humanistisk & samhällsvetenskaplig specialisering – Kriminologi

Om kursen

Kursen är en fördjupning som bygger på tidigare studier i bland annat samhällskunskap, psykologi och historia. Hos Arena Utbildning är fördjupningen kriminologi.
Kriminologi handlar om brott av olika slag. Varför begår vissa människor brott? Hur påverkar det den enskilde individen och samhället i stort? Vad räknar vi som brott och vem kan bli kriminell? Vi tittar också på följderna av brott i form av straff och vård. Vi tar reda på hur man arbetar inom polisen och kriminalvården, vilka lagar som styr och hur vi kan förebygga brott.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: HUMHUM00S

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Kriminologi
Sonja Nilsson & Carina Östlin
Gleerups utbildning AB
ISBN: 9789151105727

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Beroende på valt kunskapsområde bygger kursen på Samhällskunskap 2, kursen Psykologi 2, kursen Historia 2 eller kursen Moderna språk 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »