Intern & extern kommunikation

Om kursen

Du bygger vidare på dina kunskaper från kursen Information och kommunikation 1. Du lär dig hur du kommunicerar internt inom en organisation och externt ut mot intressenter och kunder. Kursen behandlar verbal och ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang, medieträning, mediers roll i samhället, betydelsen av informationsteknik, begrepp och terminologi inom sociala medier, webbaserade marknadsundersökningar, layout, framställning av dokument som personalinformation, reklamblad och instruktioner, språkriktighet, digital bildhantering och rörlig bild samt grunderna i webbutveckling.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: INFINE0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Kurslitteratur:

Intern & Extern Kommunikation – Lärobok
Marnon M
Thelin läromedel
ISBN: 9789173792066

Intern & Extern Kommunikation – Arbetsbok
Marnon M
Thelin läromedel
ISBN: 9789173792073

Intern & Extern Kommunikation – Facit
Marnon M
Thelin läromedel
ISBN: 9789173792080

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Information & kommunikation 1 (INFINF01).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »