Internationellt arbete

Om kursen

Kursen ger insyn i vård och omsorg i olika länder och hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicinsk behandling samt liv och död. Du lär dig om andra länders organisation av sin vård och om normer, värderingar och etiska riktlinjer i andra länder. Sociala aspekter och genusaspekter skiljer sig också ofta åt. Det finns många utmaningar med infektionssjukdomar, vattenbrist, fattigdom, krig, katastrofer och klimatförändringar. Du lär dig om internationella överenskommelser och samarbeten samt om biståndsorganisationer. Du får reflektera över hur du själv kan agera i mötet med personer från andra kulturer?

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: MÄNINA0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Internationellt arbete
Andersson Gedda, M, Hemrell, A-C (2015)
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-11731-4

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Betyg i kursen Etik & människans livsvillkor (MÄNETI0).

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »