Journalistik, reklam och information

Om kursen

Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt. I ämnet behandlas även textens roll som uttrycksmedel, och textens form och innehåll studeras utifrån hur kommunikation riktad till avgränsade målgrupper formuleras.

Kurskod: MEEJOU01, MEEJOU02 Poäng: 100 gymnasiepoäng Utbildningsform: Distans Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Journalistik, reklam och information

av: Bergström, Petersson, Pettersson och Rosendahl

Förlag: Liber

År: 2012

ISBN: 9789147107797

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!
Translate »