Kemi

Om kurserna

Kurs 1 behandlar materia och kemisk bindning där du läser om materiens uppbyggnad. Du läser också om reaktioner och förändringar med exempelvis syrabas- redox- och fällningsreaktioner, vidare om stökiometri med bland annat kemiska formler och reaktioner samt analytisk kemi med metoder för kemisk analys. Du lär dig också om kemins karaktär och arbetsmetoder.

I kurs 2 läser du om reaktionshastighet och kemisk jämvikt samt organisk kemi, biokemi och analytisk kemi. Du får även här lära dig mer om kemins arbetsmetoder.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: KEMKEM01, KEMKEM02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studieort: Östersund

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kurserna!

 

Kursfakta

Kursnamn: Kemi 1
Kurskod: KEMKEM01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Formler och Tabeller, 3a uppl.

Förlag: Natur och Kultur.
ISBN:  9789127457201

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Kemi 2
Kurskod: KEMKEM02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Kemi 1.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

Formler och Tabeller, 3a uppl.

Förlag: Natur och Kultur.
ISBN:  9789127457201

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan välja att studera på 100%, 75%, 50% eller 25% studietakt. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »