SFI D/SVA grund + Elevassistent

Vill du arbeta med elever och deras fortsatta utveckling?

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd i den dagliga undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Kombinationsutbildning till elevassistent

Välkommen att studera vår kombinationsutbildning i Östersund där du studerar SFI D eller SVA grund tillsammans med din yrkesutbildning till elevassistent. Är du inte klar med SFI C? Då har du möjlighet att studera yrkesinfärgad SFI A-C hos oss! Där förbereder vi dig för yrkesutbildningen genom att lära dig den svenska som du behöver i arbetet som elevassistent. Läs mer >>>

Poäng: 1780 poäng

Studietid: Ca 1,5 år

Studieform: Klassrum

Utbildningsort: Östersund

Studietakt: Heltid, 100%

Kurslitteratur: Gratis E-böcker ingår!

 

Att arbeta som elevassistent är ett omväxlande och givande arbete. Du blir en viktig resurs för de elever som behöver stöd för att kunna hänga med i undervisningen. Krav ställs på både kompetens och personliga egenskaper hos dig som arbetar inom yrket, men för den som är genuint intresserad ger jobbet stor tillfredsställelse.

Exempel på övergripande arbetsuppgifter som du hanterar i arbetet:

– Läs- och skrivsvårigheter
– Koncentrationsproblem
– Psykosociala svårigheter
– Olika typer av funktionsnedsättningar
– Kontakt med elevens vårdnadshavare
– Samarbete med skolhälsovården och myndigheter

Dina arbetsuppgifter varierar från fall till fall beroende på det stöd som eleven har och i vilken skola du arbetar på. Ibland hjälper du eleven med praktiska åtgärder som påklädnad, hjälp vid måltider eller raster. Vid andra tillfällen ser du till att eleven får tillräckligt med studiero för att kunna delta i undervisningen och tillgodogöra sig kunskap. Det kan ske genom individuellt utformade studietekniker som ni utvecklar tillsammans. Avgörande för yrkesrollen är att du finns tillgänglig som stöd och resurs för en eller flera elever.

Yrkesutbildningen kombineras med SVA grund eller SFI D. Du är i skolan ungefär 20 timmar i veckan och resten av tiden ska du studera hemma.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som elevassistent? Titta på filmen nedan!

 

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Östersund! Du hittar vår skola mitt i centrala Östersund på Kyrkgatan 45. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Kurs Kurskod Poäng
SFI D
Svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 700
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100

 

 

För att läsa vår kombinationsutbildning måste du vara godkänd i SFI C eller ha motsvarande kunskaper.

Har du planer på eller studerar du just nu SFI? Hos oss kan du studera yrkesinfärgad SFI A-C nivå vilket betyder att du förbereder dig inför din yrkesutbildning till elevassistent genom att lära dig den svenska som du behöver för arbete inom Barn & Fritid. Läs mer >>

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). OBS! Gäller ej SFI studier. Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur!

 

 

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

 

 

Efter att du studerat alla kurser hos Arena Utbildning är du utbildad elevassistent. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

 

 

Validering klarlägger kunskapsnivån för att kunna anpassa dina studier efter dina behov, i vissa fall kan studietiden då förkortas. Validering ger dig möjlighet att få din kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Kontakta Arena Utbildning på den ort du önskar göra validering för mer information.

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »