Komvuxarbete Samhällsvetenskap & humaniora

Om kursen

Komvuxarbete måste ingå i en gymnasieexamen från komvux. Om du tidigare har gjort ett gymnasiearbete kan du använda det istället.

Arbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, ekonomiska eller juridiska området. Du genomför ett större arbete inom studieområdet. Redovisningen görs oftast i en skriftlig rapport även om andra former kan förekomma. Du ska även skriva en kort sammanfattning på engelska eller annat modernt språk.

Kurskod: KVARSH

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Gymnasiearbetet –
högskoleförberedande program (2013)
Björn Ericsson
Förlags AB Björnen
ISBN: 9789188528810

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Du bör göra ditt komvuxarbete i slutet av dina gymnasiestudier, när du redan har läst kurser inom studieområdet.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »