Logistik

Om kurserna

Logistik som begrepp handlar om planering och styrning av materialflöden och tillhörande administrativa flöden, ofta med målet att minimera kostnaderna och maximera kundservicen. Logistik 1 och 2 bygger på varandra. Du lär dig om logistikens roll i företaget och hur lager, utrustning, plockmetoder och varans väg från producent till konsument fungerar. Lagar och regler inom logistikområdet ingår.

I kurs 2 får du också lära dig om nyckeltalsanalyser, ekonomiska beräkningar och modeller för ledtids- och lönsamhetsanalyser.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: INKLOG01, INKLOG02

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

 

Kursfakta

Kursnamn: Logistik 1
Kurskod: INKLOG01
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Logistik 2
Kurskod: INKLOG02
Studietakt: Valfri
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Logistik 1.

Kurslitteratur

Logistik – Fakta och övningar
Håkan Martinsson
Förlag: Liber
ISBN: 9789147125609

 

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »