Människans säkerhet

Om kursen

Kursen handlar om samhällets arbete för att förebygga skador och olycksfall, och hur vi kan skydda oss mot åverkan. Hur bedrivs systematiskt olycksarbete och skadeförebyggande arbete med fokus på barn och äldre? Vad har jag själv för ansvar? Du lär dig om myndigheter och organisationer som ansvarar för medborgarnas säkerhet, om våld och hot i samhället, om brandsäkerhet, om självförsvar och om lagar inom området och även om missbruk av droger, läkemedel och spel.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: MÄSMÄN0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur:

Kursen är baserad på material som finns tillgängligt via internet tex. olika hemsidor från myndigheter och organisationer.

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »