Människors miljöer

Om kursen

Kursen handlar om människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor, hur vi påverkas av, och också själva skapar, de kulturer vi lever i. Vi formas av exempelvis genus, klass, etnicitet, familj, generationer, funktionsnedsättningar, arbete och fritid. I kursen läser du också om integration, segregation, likabehandling och diskriminering samt om internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Läs mer om kursen hos Skolverket.

Kurskod: PEDMÄI0

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Utbildningsform: Distans

Studietakt: Valfri

Kurslitteratur: Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

E-bok som kursen bygger på:
Människors miljöer
Philips, T (2017)
Gleerups E-bok
ISBN: 40680341

 

Du studerar på distans via vår egen lärplattform Exlearn. Du har tillgång till handledning dagtid av behörig lärare via digitala verktyg. Det kan finnas möjlighet till viss handledning av behörig lärare via digitala verktyg utanför arbetstid (kväll/helg). För att kunna fullfölja dina studier krävs datorvana och tillgång till dator.

 

 

Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig måste du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »