Matematik

Om kurserna

Kurserna bygger på varandra och du måste därför börja på rätt nivå. Figuren visar hur kurserna hänger ihop.

Siffrorna visar nivå på kurserna. 1a, 1b och 1c är alltså på samma nivå.

Bokstäverna visar olika spår. Det finns tre olika spår. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden. Du väljer ett av spåren och håller dig sedan till det spåret. Att byta spår är dock möjligt men kan kräva en del kompletteringar.
• a-spåret (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå.
• b-spåret (1b + 2b + 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
• c-spåret (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Spåren leder olika långt innan de tar slut. Det är därför viktigt att du kollar upp vilken nivå du behöver i slutändan.

Läs mer om kurserna hos Skolverket.

Kurskod: MATMAT01a, MATMAT01b, MATMAT01c, MATMAT02a, MATMAT02b, MATMAT02c, MATMAT03b, MATMAT03c

Poäng: 100 gymnasiepoäng

Studieort: Falun

Utbildningsform: Klassrum

Studietakt: Halvtid 50%, Kvartstid 25%

Kurslitteratur:
Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1a
Kurskod: MATMAT01a
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1b eller 1c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1b
Kurskod: MATMAT01b
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1a eller 1c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 1c
Kurskod: MATMAT01c
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande kunskaper. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 1a eller 1b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2a
Kurskod: MATMAT02a
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2b eller 2c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2b
Kurskod: MATMAT02b
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2a eller 2c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 2c
Kurskod: MATMAT02c
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 2a eller 2b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 3b
Kurskod: MATMAT03b
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 3c.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Kursfakta

Kursnamn: Matematik 3c
Kurskod: MATMAT03c
Studietakt: 50%, 25%
Gymnasiepoäng: 100

Behörighetskrav

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Matematik 3b.

Kurslitteratur

Gleerups digitala läromedel – ingår i kursen!

 

 

Varmt välkommen till Arena Utbildning i Falun! Du hittar vår skola mitt i centrala Falun på Trotzgatan 25. Hos oss på Arena Utbildning möter du engagerade och kompetenta lärare, som hjälper dig att lyckas med dina studier.
 

 

 

Du kan väja att läsa kurserna på halvtid, 50%, eller kvartstid, 25%. För mer information kontakta vuxenutbildningen i den kommun där du bor.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på www.csn.se

Vi erbjuder dessutom gratis digital kurslitteratur i de flesta kurser!

 

 

Är du intresserad och vill ha mer information om hur du ansöker? Klicka här!

 

Translate »